Soubor sr0112_priloha4,5_navrh_na_priznani_zmenu_odebrani_priplatku.pdf nelze stáhnout. Stažení je možné pouze v síti VŠE ze zařízení připojeného jako zaměstnanecké.
Unable to download file sr0112_priloha4,5_navrh_na_priznani_zmenu_odebrani_priplatku.pdf. Download is only possible in the VŠE network from a device connected as an employee.
Vaše IP adresa je/Your IP address is: 3.236.50.201
Dojde k přesměrování na hlavní stránku.
Redirect to the main page.