Kalendář

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Základní informace

Ekonomický odbor je celoškolské pracoviště, které zabezpečuje prostřednictvím svých oddělení

 • Účtárny,
 • Rozpočet a evidence,
 • Informatika EO,
 • Metodika a reporting

správu, rozvoj a integraci IS; komplexní činnosti v oblasti vedení účetnictví pro potřeby externího vykazování za organizaci a pro interní potřeby jednotlivých součástí. Pod tyto aktivity především patří:

 • správa, rozvoj a integrace ekonomického IS
 • správa, rozvoj a integrace personálně mzdového IS
 • správa primárních číselníků – číselník zdrojů financování, číselník nákladových středisek, číselník zakázek
 • metodika interního oběhu dokladů hospodaření VŠE
 • metodika interního oběhu dokladů v pracovně právní oblasti
 • příprava návrhu rozpočtu VŠE a jeho součástí
 • zpracování hodnocení čerpání rozpočtu a výroční zprávy o hospodaření VŠE
 • zúčtování dotací a účelových prostředků se státním rozpočtem a jednotlivými poskytovateli
 • zpracování celoškolských finančních výkazů, daňových přiznání a statistických hlášení
 • příprava podkladů pro externí a interní audit
 • platební styk a jeho integrace na další součásti školy