Kontakt

Interní pošta:

Prostřednictvím podatelny VŠE – místnost NB 72


Poštovní adresa:

Vysoká škola ekonomická v Praze
Ekonomický odbor
nám. W. Churchilla 4
130 67  Praha 3


Telefon:
224 09 8532

Fax: 224 09 8814

E-mail: eo@vse.cz


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague