Archiv rubriky: Aktuality

Aktualizace formulářů PDF

Byly upraveny všechny PDF formuláře, jsou nyní napojeny na nový server, který pro formuláře zajišťuje aktuální data z informačních zdrojů VŠE. Při pravidelném používání formulářů z webu EO uživatelé žádnou změnu nezaznamenají. Pokud ale používají lokální dříve uložené PDF formuláře (což se nedoporučuje), tak po červnu 2019 nepůjde tyto formuláře z důvodu neaktuálnosti dat dále […]

Úprava číselníku středisek

K 1.4.2019 došlo k úpravě číselníku útvarů a to k přejmenování kolejí: upraven název střediska 7110 z „Kolej Jarov I“ (KJI) na „Palachova kolej“ (PK), upraven název střediska 7115 z „Kolej Jarov I. E“ (KJIE) na „University Hotel“ (UH), upraven název střediska 7130 z „Kolej Jarov III F“ (KJF) na „Eislerova kolej“ (EK), upraven název střediska 7140 z […]

Aktualizace PDF formuláře Žádost o založení / aktualizaci externí osoby v personálním systému

Ve formuláři Žádost o založení / aktualizaci externí osoby v personálním systému přibyla nová položka státní příslušnost z důvodu rozlišení osoby pro aplikaci iDohody (zpracovávají se zde jen občané ČR), pokud by osoba měla v budoucnu DPP / DPČ.

Aktualizace formuláře Osobní dotazník

Ve formuláři Osobní dotazník byly upřesněny některé položky, zároveň došlo k vypuštění položky rodinný stav.

Aktualizace PDF formuláře Potvrzení o provedené práci

Ve formuláři Potvrzení o provedené práci změněno pole z čísla dohody na OSČPV, což je osobní číslo a číslo pracovně právního vztahu.

Úprava číselníku středisek

Došlo k úpravě číselníku útvarů, kdy k 1.1.2019 vznikla nová nákladová střediska: 9220 – Controlling (RK-CO), 6013 – Studijní oddělení (F6-SOH).

Aktualizace PDF formuláře Uzávěrkové převody

Ve formuláři Uzávěrkové převody u poskytovatele GAČR rozšířeno rozlišení převodu na FÚUP a NÚUP. Současně s tím byly opraveny drobné chyby ve formuláři.

Aktualizace PDF formuláře Podpisové vzory

Ve formuláři Podpisové vzory přidána nová možnost podpisového vzoru za projektového manažera případně řešitele zakázek. Dále bylo pole zakázky svázáno s číselníkem zakázek (předtím volně vyplnitelný text).

Úprava číselníku středisek

Došlo k úpravě číselníku útvarů, kde k 01.11.2018 upraven název střediska 9014 z „Prorektor pro mezinárodní vztahy a informační systémy“ (R-PMVIS) na „Prorektor pro mezinárodní vztahy“ (R-PMV).

Úprava číselníku středisek

Na základě aktualizovaného statutu Centra informatiky došlo k úpravě číselníku útvarů, a to: k 31.10.2018 zrušeno středisko 9431 – Oddělení podpory a rozvoje informačních systémů (CI-PRIS), k 1.11.2018 založeno středisko 9423 – Oddělení systémové podpory (CI-OSP), k 1.11.2018 založeno středisko 9430 – Oddělení bezpečnost a ochrana dat (CI-BOD).