Aktualizován formulář Příkaz k vystavení tuzemské faktury

Formulář Příkaz k vystavení tuzemské faktury byl rozšířen o možnost zadání částky s DPH, čímž se automaticky dopočte částka bez DPH. Volba způsobu výpočtu se určuje přepínačem v hlavičce tabulky s rozpisem částek k fakturaci.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague