Aktualizován formulář Návrh na výplatu odměny

Formulář Návrh na výplatu odměny byl rozšířen o tlačítko „Export“, které umožňuje zkopírování dat z řádně vyplněných řádků tabulky do Microsoft Excel, kde lze data dále zpracovávat, např. pro funkci hromadné korespondence.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague