Kalendář

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Aktualizován formulář Návrh na výplatu odměny

Související stránky

Formulář Návrh na výplatu odměny byl rozšířen o tlačítko „Export“, které umožňuje zkopírování dat z řádně vyplněných řádků tabulky do Microsoft Excel, kde lze data dále zpracovávat, např. pro funkci hromadné korespondence.