Kalendář

14.5.2018 - 22.6.2018 - Zkouškové období

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Aktualizován číselník útvarů

Související stránky

Na základě změny organizačního řádu VŠE byl upraven číselník útvarů:

 • Zrušeno středisko 9024 – Archiv (RK-ARCH)
 • Zrušeno středisko 9021 – Kvestor a sekretariát (RK-KVES)
 • Zrušeno středisko 9375 – Redakce PE + PEP (RKP-RCPE)
 • Zrušeno středisko 9380 – Redakce AOP (RKP-RAOP)
 • Upraven název střediska 9014 z „Prorektor pro zahraniční styky a public relations“ (R-PZAH) na „Prorektor pro mezinárodní vztahy a informační systémy“ (R-PMVIS)
 • Upraven název střediska 9016 z „Prorektor pro sociální záležitosti a finance“ (R-POF) na „Středisko handicapovaných studentů“ (R-SHS)
 • Upraven název střediska 9019 z „Gaudeamus“ (GAUD) na „Oddělení public relations“ (R-PR)
 • Vloženo středisko 9037 – Vědecká ediční činnost (R-VEČ)
 • Přečíslováno středisko 9022 – Právní oddělení (RK-PRAV) na 9202
 • Přečíslováno středisko 9200 – Ekonomický odbor (RK-EO) na 9209
 • Přečíslováno středisko 9020 – Útvary kvestora provoz (RK-KVE) na 9200
 • Přečíslováno středisko 9030 – Mzdové a personální oddělení (RK-MPO) na 9203
 • Upravena zkratka střediska 9034 z RKP-PEDO na R-PEDO
 • Upravena zkratka střediska 9035 z RKP-OZS na R-OZS
 • Upravena zkratka střediska 9036 z RKP-OVV na R-OVV
 • Upravena zkratka střediska 9300 z RKP-NAKL na NAKL, u podřízených středisek 93XX změněn prefix zkratky z RKP na NAKL