Aktualizován číselník útvarů

S platností od 1.5.2017 došlo k úpravě číselníku útvarů. Bylo založeno nové nákladové středisko č. 7115 Kolej Jarov I. E (KJIE).


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague