Kalendář

27.11.2017 - Ukončení čerpání odměn a OON

Hledat
Pokročilé hledání
Úprava formulářů Platební příkaz do zahraničí a Platba služební kartou

Související stránky

Na základě PK 01/2016 došlo ve formulářích Platební příkaz do zahraničí a Platba služební kartou k doplnění položek pro režim přenesené daňové povinnosti.