Kalendář

4.1.2018 - 18.1.2018 - Provedení fyzické a dokladové inventury

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Registrační list smlouvy v PDF

Související stránky

V souvislosti s účinností zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv byl do formátu PDF přepracován formulář registrační list smlouvy. Formulář mimo jiné umožňuje:

  • zadání vícestranné smlouvy,
  • zadání č. hlavní smlouvy v případě dodatků a samostatných smluv dle rámcových smluv,
  • určení několika odpovědných nákladových středisek a odpovědných osob,
  • povinné vyplnění data účinnosti smlouvy,
  • určení až čtyř klasifikací úhrady a s tím generování patřičného počtu podpisových polí,
  • stanovit požadavek na anonymizaci některých smluvních ustanoveních, jenž patří do obchodního tajemství.