Kalendář

27.11.2017 - Ukončení čerpání odměn a OON

Hledat
Pokročilé hledání
Přečíslováno středisko AVO

Související stránky

Na základě PR 02/2015 bylo s platností od 1.7.2015 v číselníku středisek změněno číslo a zkratka střediska „Audiovizuální oddělení“ z 9441 (VC-AVO) na 9150 (RK-AVO).