Kalendář

27.11.2017 - Ukončení čerpání odměn a OON

Hledat
Pokročilé hledání
Oznámení o trvání nepřítomnosti zaměstnance

1.9.2017

Vedoucí pracovník oznámí MPO trvání  nepřítomnosti (pracovní neschopnost apod.) zaměstnance, pokud není  k dispozici originál dokladu , na jehož základě jsou zpracovány mzdy.