Kalendář

4.1.2018 - 18.1.2018 - Provedení fyzické a dokladové inventury

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání




Personální a mzdový IS

Související stránky

Na VŠE je jako součástí integrovaného univerzitního informačního systému školy od roku 2008 používán personální a mzdový informační systém Odysea od společnosti Elanor s.r.o.

Mzdové a personální oddělení má k dispozici komplexní systém pro evidenci personálních údajů pracovníků, výpočet mezd a tvorbu výstupů pro externí subjekty dle příslušných zákonů. Referenti cestovních příkazů využívají modul pro evidenci a zpracování cestovních příkazů a vyúčtování. Správcům rozpočtu Odysea nabízí nástroj pro analýzy, podporu rozpočtování a reporting personálních a mzdových údajů jejich útvaru.

Všem pracovníkům školy je na adrese zam.vse.cz přístupný intranetový portál Odysea 2010, kde mohou nalézt aktuální a historické informace o svých personálních údajích, výplatní pásku a majetku na ně evidovaném. Dále je na portálu agenda pro vytváření cestovních příkazů a vyúčtování k tuzemským a zahraničním pracovním cestám. Pro pověřené pracovníky je v systému k dispozici aplikace dohod o provedení práce. Na hlavní stránce jsou umístěny pokyny a formuláře k pracovněprávním vztahům a cestovním náhradám.

Vedoucí pracovníci mohou přes portál nahlížet na základní údaje o svých bezprostředně podřízených včetně evidovaného majetku v užívání (aplikace HR Portál). Podřízenost a nadřízenost je určena systemizačním stromem.

Portál je přístupný pouze v rámci školní sítě z počítačů vedených jako zaměstnanecké.