Kalendář

27.11.2017 - Ukončení čerpání odměn a OON

Hledat
Pokročilé hledání
Žádost o výplatu stipendií pro mimofakultní útvary

Formulář pro mimofakultní útvary pro výplatu mimořádných stipendií za určitý měsíc. Přílohou žádosti musí být Rozpis stipendií.

Vyplněný a schválený formulář poslat na Ekonomický odbor.

Stažení formuláře