Kalendář

27.11.2017 - Ukončení čerpání odměn a OON

Hledat
Pokročilé hledání
Žádost o založení / aktualizaci externí osoby v personálním systému

Tuto žádost vyplňují osoby, které budou mít pro vyúčtování cestovních náhrad podepsanou dohodu podle § 1746 Občanského zákoníku (např. doktorandi, externí spolupracovníci), pokud v době plánované cesty nebudou v žádném pracovně právním vztahu s VŠE. Po založení údajů do personálního systému bude osoba informována emailem o přístupu do aplikace Cestovní příkazy na https://zam.vse.cz/

Formulář je přílohou směrnice Cestovní náhrady (SR 02/2007).

Vyplněný a schválený formulář poslat na Mzdové a personální oddělení.

Formulář je nutné vyplnit pomocí programu Adobe Reader 10 nebo vyšší. Aktuální verzi Adobe Readeru si můžete stáhnout zde.

Stažení formuláře