Kalendář

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

29.3.2018 - Děkanský den

18.4.2018 - Rektorský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Platba služební kartou

Platební karty VŠE se vydávají pouze pro účely plateb cestovních výdajů členů vedení VŠE, vedoucího zahraničního oddělení, vybraných vedoucích akademických pracovníků fakult VŠE a pracovníků celoškolských útvarů pověřených centrálním nákupem. Lze jimi hradit: při rezervaci jakékoliv služby (hotel apod.); platba vložného na konference; úhrady při pracovní cestě (poplatky, ubytování a další uznatelné výdaje.); centrální nákupy pomocí zabezpečených transakcí v síti Internet.

Formulář je přílohou směrnice Systém řízené dokumentace (SR 06/2008).

Vyplněný a schválený formulář poslat na Ekonomický odbor.

Formulář je nutné vyplnit pomocí programu Adobe Reader 10 nebo vyšší. Aktuální verzi Adobe Readeru si můžete stáhnout zde.

Stažení formuláře