Kalendář

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

29.3.2018 - Děkanský den

18.4.2018 - Rektorský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Uzávěrkové převody (převod do FUP, časové rozlišení)

Formulář se používá pro:

  • Převod do fondu účelově určených prostředků – pro identifikaci nevyčerpaných účelových prostředků převáděných do dalších rozpočtových roků pokračujících projektů v souladu s pravidly poskytovatele prostředků).
  • Časové rozlišení nákladů a výnosů – pro identifikaci příjmů a výdajů aktuálního roku (účetního období), které věcně a časově souvisí s příštími obdobími.

Formulář je přílohou směrnice Systém řízené dokumentace (SR 06/2008).

Vyplněný a schválený formulář poslat na Ekonomický odbor.

Formulář je nutné vyplnit pomocí programu Adobe Reader 10 nebo vyšší. Aktuální verzi Adobe Readeru si můžete stáhnout zde.

Stažení formuláře