Kalendář

4.1.2018 - 18.1.2018 - Provedení fyzické a dokladové inventury

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Registrační list smlouvy

Formulář se základními údaji smlouvy uzavřené mezi VŠE a externím subjektem (mimo pracovněprávní vztahy) evidovanými do centrálního registru smluv VŠE.

Formulář je přílohou směrnice Systém řízené dokumentace (SR 06/2008).

Vyplněný a schválený formulář poslat na  Právní oddělení.

Stažení formuláře