Kalendář

27.11.2017 - Ukončení čerpání odměn a OON

Hledat
Pokročilé hledání
Přehled zatřídění majetku VŠE pro účely stanovení daňových a účetních odpisů

Typové zařazení majetku do SKP, odpisových skupin včetně doby a sazeb odepisování.

Přehled je přílohou směrnice Odpisový plán (SR 06/2007).

Stažení přehledu