Kalendář

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

29.3.2018 - Děkanský den

18.4.2018 - Rektorský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Výstupní list

Zaměstnanec při skončení pracovního poměru má povinnost předat pracoviště a vypořádat všechny závazky k zaměstnavateli. Zaměstnanec je povinen předložit MPO nejpozději v den jeho ukončení „Výstupní list“ potvrzený příslušnými pracovišti, který stvrzuje řádné předání majetku či vypořádání, popřípadě budoucí řešení dalších práv a/nebo povinností, vázaných k zaměstnanci a jeho pracovnímu poměru s VŠE. Výstupní list zůstává součástí archivovaného osobního spisu.

Formulář je přílohou směrnice Systém řízené dokumentace (SR 06/2008).

Vyplněný a schválený formulář poslat na Mzdové a personální oddělení.

Formulář je nutné vyplnit pomocí programu Adobe Reader 10 nebo vyšší. Aktuální verzi Adobe Readeru si můžete stáhnout zde.

Stažení formuláře