Kalendář

12.2.2018 - 11.5.2018 - Výuka v letním semestru 2017/2018

29.3.2018 - Děkanský den

18.4.2018 - Rektorský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Evidence docházky za měsíc

Evidenci pracovní doby vede každý zaměstnance ve smyslu ustanovení  § 96 zákoníku práce,  a to v rozsahu v něm uvedeném, tzn. ve formuláři, vyznačuje začátek a konec odpracované doby,  dobu nepřítomnosti na pracovišti pro některou ze zákonem uznaných překážek v práci – např. pracovní neschopnost, dovolenou, neplacené volno apod., práci přesčas, další dohodnuté práce přesčas, noční práce, doby pracovní pohotovosti a pracovní pohotovosti, kterou zaměstnanec držel podle rozpisu směn.

Formulář je přílohou směrnice Rozvržení a evidence pracovní doby na VŠE v Praze (SR 01/2013).

Vyplněný formulář předat vedoucímu pracoviště (příp. přímo nadřízenému pracovníkovi) ke schválení.

Stažení formuláře