Kalendář

27.11.2017 - Ukončení čerpání odměn a OON

Hledat
Pokročilé hledání
Určení čerpání dovolené zaměstnavatelem

Slouží vedoucímu zaměstnanci k určení čerpání dovolené podřízenému zaměstnanci.  Tento doklad se vyhotovuje a schvaluje ve dvou originálech. Jeden je předán zaměstnanci a druhý s podpisem podřízeného zaměstnance je předán ke zpracování MPO.

Formulář je přílohou směrnice Pracovní řád (SR 01/2012).

Vyplněný a schválený formulář poslat na Mzdové a personální oddělení.

Stažení formuláře