Kalendář

4.1.2018 - 18.1.2018 - Provedení fyzické a dokladové inventury

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Osobní dotazník

Tento formulář vyplňuje zaměstnanec při nástupu do pracovního poměru. Slouží jako podklad pro založení do personálního a mzdového systému.

Formulář je přílohou směrnice Systém řízené dokumentace (SR 06/2008).

Vyplněný a schválený formulář poslat na Mzdové a personální oddělení.

Stažení formuláře