Kalendář

27.11.2017 - Ukončení čerpání odměn a OON

Hledat
Pokročilé hledání
Návrh na přiznání/změnu osobního příplatku

Návrhy na přiznání nebo změny osobního příplatku vyhotovuje vedoucí pracovník.

Formulář je přílohou směrnice Pracovní řád (SR 01/2012).

Vyplněný a schválený formulář poslat na Mzdové a personální oddělení.
Stažení formuláře