Kalendář

27.11.2017 - Ukončení čerpání odměn a OON

Hledat
Pokročilé hledání
Návrh na přijetí nového zaměstnance

Vyplňuje se při nástupu nového zaměstnance do pracovního poměru.

Formulář je přílohou směrnice Systém řízené dokumentace (SR 06/2008).

Vyplněný a schválený formulář poslat na Mzdové a personální oddělení.

Stažení formuláře