Kalendář

27.11.2017 - Ukončení čerpání odměn a OON

Hledat
Pokročilé hledání
Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce pro pracovníky s českou státní příslušností je od 1.5.2010 vytvářena v aplikaci iDPP. Bližší informace poskytne příslušný správce rozpočtu.

Formulář je přílohou směrnice Systém řízené dokumentace (SR 06/2008).

Vyplněný a schválený formulář poslat na Mzdové a personální oddělení.