Ostatní


Nedaří se mi přihlásit na zam.vse.cz / eis.vse.cz


Jak objednat službu nebo zboží (kancelářské potřeby)?

Informace k objednání zboží a služeb Vám poskytne sekretariát příslušného střediska případně správce rozpočtu.


Proplacení drobných výdajů

Drobné výdaje do 3000 Kč proplácí zaměstnanci pracovník se stálou zálohou na příslušném pracovišti na základě předložených dokladů o nákupu s klasifikací úhrady. Bezhotovostní proplacení drobných výdajů nad 3000 Kč žádá zaměstnanec prostřednictvím formuláře Žádost o výplatu drobných vydání mimo vyúčtování stálé zálohy.


Kdo je příkazce operace?

Dle SR 07/08 – Kontrolní řád je příkazcem operace vždy vedoucí zaměstnanec (rektor, prorektoři, kvestor, děkani, ředitel SÚZ) oprávněný hospodařit s ucelenou částí rozpočtu VŠE, který schvaluje operaci po provedené kontrole. Kontrolu provádí před učiněním právního úkolu i po vzniku nároku nebo závazku.


Kdo je správce rozpočtu?

Dle SR 07/08 – Kontrolní řád je správcem rozpočtu vždy vedoucí zaměstnanec odpovědný za správu rozpočtu VŠE (vedoucí EO) nebo její části (kancléř, tajemník, ekonom). Na fakultách je správcem rozpočtu  tajemnice fakulty.


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague