Kalendář

27.11.2017 - Ukončení čerpání odměn a OON

Hledat
Pokročilé hledání
Kalendář

TermínTitulek
27.11.2017 Ukončení čerpání odměn a OON
28.11.2017 Předání podkladů pro výpočet mezd
28.11.2017 Poslední termín k předání faktur hrazených z investiční dotace
1.12.2017 Uzávěrka stipendií v InSIS
1.12.2017 Oznámení o trvání nepřítomnosti zaměstnance
4.12.2017 Poslední termín k předání faktur hrazených z grantů a ostatních účelových prostředků
6.12.2017 Ukončení předávání stipendií a ostatních interních dokladů
8.12.2017 Výplatní páska k dispozici
12.12.2017 Poslední termín k předání faktur za majetek v evidenci
15.12.2017 Předání podkladů pro faktury vydané
15.12.2017 Ukončení převodů a uzavření modulu majetek a sklady
15.12.2017 Poslední termín k předání ostatních faktur a dokladů k výdeji peněžních prostředků
15.12.2017 Vyúčtování grantů a ostatních účelových prostředků
18.12.2017 Ukončení vyúčtování záloh a pracovních cest
18.12.2017 Ukončení předávání podkladů na vyplacení odměn
20.12.2017 Předání podkladů pro faktury vydané
21.12.2017 Ukončení předávání stipendií a ostatních interních dokladů
22.12.2017 Ukončení výdeje ze všech skladů
22.12.2017 Ukončení převodů a uzavření modulu majetek a sklady
22.12.2017 Ukončení předávání stipendií a ostatních interních dokladů
28.12.2017 Předání podkladů pro výpočet mezd
29.12.2017 Uzavření modulu evidence majetku
29.12.2017 Ukončení výdeje ze všech skladů
29.12.2017 Ukončení převodů a uzavření modulu majetek a sklady
31.12.2017 Vyhotovení inventurních soupisů
2.1.2018 Uzávěrka stipendií v InSIS
2.1.2018 Oznámení o trvání nepřítomnosti zaměstnance
3.1.2018 - 5.1.2018 Předání inventurních soupisů
4.1.2018 - 18.1.2018 Provedení fyzické a dokladové inventury
5.1.2018 Předání podkladů pro faktury vydané
8.1.2018 Výplatní páska k dispozici
12.1.2018 Ukončení předávání stipendií a ostatních interních dokladů
19.1.2018 Konec předávání časového rozlišení nákladů a výnosů