Kalendář

27.11.2017 - Ukončení čerpání odměn a OON

Hledat
Pokročilé hledání
Aktualizován formulář Příkaz k vystavení tuzemské faktury

Související stránky

Formulář Příkaz k vystavení tuzemské faktury byl rozšířen o možnost zadání až deseti podkladů k fakturaci formou kopie, ve schvalovací doložce v sekci Příkazce operace je pak uveden celkový součet za všechny podklady.