Kalendář

4.1.2018 - 18.1.2018 - Provedení fyzické a dokladové inventury

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Aktualizován formulář Příkaz k vystavení tuzemské faktury

Související stránky

Formulář Příkaz k vystavení tuzemské faktury byl rozšířen o možnost zadání až deseti podkladů k fakturaci formou kopie, ve schvalovací doložce v sekci Příkazce operace je pak uveden celkový součet za všechny podklady.