Kalendář

27.11.2017 - Ukončení čerpání odměn a OON

Hledat
Pokročilé hledání
Aktualizován formulář Platební příkaz do zahraničí

Související stránky

Ve formuláři Platební příkaz do zahraničí došlo k těmto úpravám:

 • Možnost volby Europlatby, která zjednoušuje vyplnění formuláře.
  Europlatba má tyto vlastnosti (dáno bankovními standardy):

  • země banky příjemce je v rámci Evropské unie,
  • částka je v EUR do 50.000 EUR,
  • režim poplatků SHA (sdílené),
  • povinné vyplnění IBAN a BIC/SWIFT.
 • Doplněna kontrola na délku pole BIC/SWIFT (8 nebo 11 znaků).
 • Odstraněn příznak hvězdičky pro nutnost vyplnění polí.
 • Odstraněny některé poznámky pod čarou – součást bublinové nápovědy.