Kalendář

4.1.2018 - 18.1.2018 - Provedení fyzické a dokladové inventury

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Aktualizován formulář Návrh na výplatu odměny

Související stránky

Formulář Návrh na výplatu odměny byl rozšířen o tlačítko „Export“, které umožňuje zkopírování dat z řádně vyplněných řádků tabulky do Microsoft Excel, kde lze data dále zpracovávat, např. pro funkci hromadné korespondence.