Kalendář

27.11.2017 - Ukončení čerpání odměn a OON

Hledat
Pokročilé hledání
Aktualizován číselník útvarů

Související stránky

S platností od 1.5.2017 došlo k úpravě číselníku útvarů. Bylo založeno nové nákladové středisko č. 7115 Kolej Jarov I. E (KJIE).