Kalendář

27.11.2017 - Ukončení čerpání odměn a OON

Hledat
Pokročilé hledání
Aktualizován číselník útvarů

Související stránky

Od 1.10.2015 došlo k úpravě číselníku útvarů. Byl upraven název střediska 3030 z „Katedra psychologie a sociologie řízení“ (F3-KPSŘ) na „Katedra manažerské psychologie a sociologie“ (F3-KMPS).